Viorel Ionescu va începe al doilea mandat dupa data de 15 octombrie

viorel ionescu primarul din harsova

Viorel Ionescu va incepe al doilea mandat dupa data de 15 octombrie. Judecătoria Hârșova a fixat termen pe 15.10.2020, pentru dosarul ce are ca obiect validarea noului mandat de primar, înregistrat în data de 08.10.2020.

Viorel Ionescu va incepe al doilea mandat dupa data de  15 octombrie.

Mai jos regăsiți care este procedura de validare a alegerii primarului. Între timp, Hârșova este fără primar, din data de 01.10.2020. Mandatul lui Viorel Ionescu a încetat înainte de termen citește aici motivul. Viorel Ionescu ramane fara mandat de primar

Validarea alegerii primarului ARTICOLUL 149

(1) Mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

(2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunța în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală.

(3) Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, care are obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

(4) În termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal.

(5) Apelul se soluționează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată prefectului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului declarat ales și se aduce la cunoștință publică.

Viorel Ionescu va incepe al doilea mandat dupa data de 15 octombrie.

(6) Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

(7) Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima ședință privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o ședință extraordinară a consiliului local.

(8) În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabilește data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile legii.

Sursă: Codul administrativ din 03.07.2019 https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/validarea-alegerii-primarului-codul-administrativ?dp=gi4tcojwha4dsmq

Distribuie: